De unge brandmænd

Det at være med i et brandkorps er ikke kun for voksne, der gennemfører en uddannelse. Det er lige så meget for de unge. På rigtig mange ungdomsskoler rundt om i landet er der rig mulighed for at modtage undervisning.

Lige som uddannelserne for dem, der ønsker at arbejde som brandmænd som voksne, skal de unge gennemgå en uddannelse. Den er ligeledes inddelt i en praktisk del og en teoretisk del.

Den teoretiske del foregår på skolebænken på ungdomsskolerne, og undervisningen vil derfor langt de fleste steder ligge om aftenen, så det ikke går ud over den almindelige skolegang.

Den praktiske del vil tage sted på brandstationerne rundt omkring, og det vil give de unge en rigtig god viden om området.

Et dybere formål

Ikke kun er det rigtig fornuftigt at have et basalt kendskab til brand, ild, førstehjælp og redning. Det kan være praktisk, hvis den unge er i nærheden af en ulykke og dermed kan give en hånd med på baggrund af den viden og erfaring, denne ungdomsuddannelse giver.

Det er samtidig en mulighed for, at rigtig mange unge snuser til området at være brandmand, og dermed vil flere forhåbentlig også søge ind på uddannelsen senere.