Fyrværkeriulykken i Seest

Brand, krudt og eksplosion. Så kort kan den store ulykke i Seest beskrives. Der blev tabt en kasse med raketter, den eksploderede og hurtigt havde ilden spredt sig til et større område. Det uheldige var ikke kun selve ulykken, men at fabrikken lå så tæt på beboelse, for det tog hurtigt fart.

Her kom hele beredskabet på arbejde, både de fastansatte og de mange frivillige, der arbejder indenfor dette område.

Det var farligt arbejde, to brandmænd kom alvorligt til skade og en afgik ved døden. Noget der heldigvis hører til sjældenhederne her i landet, lige som den meget store og alvorlige ulykke, som dette var.

Samtidig var der skader på mere end 300 huse i området, og 75 huse var så ødelagte, at de skulle rives ned. Næsten 200 skulle sættes meget i stand efterfølgende, og der gik meget lang tid inden alle beboere kunne vende tilbage og livet blive, som det var før.

Havde det ikke været for det fantastiske beredskab, der er her i landet, og den hjælp, der er fra alle de frivillige, så ville skaderne og deres omfang have været eget større. Det er endnu en grund til at rose og anerkende de mænd og kvinder, der arbejder med dette til hverdag.