Hvad er en brand?

Når vi tænder bål til Sankt Hans, når vi tænder op i en kulgrill, eller når vi tænder et stearinlys derhjemme, så kommer der ild. Den største af disse er bålet, men et bål er lige som de andre ting noget, vi har kontrol over. Vi sikrer bålet ved at bygge det fornuftigt op med tørt brænde, at der ikke er for meget vind, og at der er langt til andet, der vil kunne blive antændt af gløderne.

Stearinlys sætter vi i smukke stager i vores hjem, vi går ikke fra lysene, og vi sætter dem heller ikke steder, hvor flammen kan få fat og sprede sig.

Når vi griller, så er vi udenfor, hvor det ikke er skadeligt, og der står altid nogen ved grillen, når der laves mad.

Alt dette er noget, vi har kontrol over, og det er kun, når der ikke længere er kontrol, at der kan opstå en brand.

Den manglende kontrol

En brand behøver ikke være noget, der er startet bevist. Brande kan opstår på mange forskellige måder, men det kendetegnede er, at der er ild, og at ilden er uden kontrol. En brand kan ikke lige slukkes eller begrænset, og derfor er den så potent og farligt.

Da Loke i sin tid udfordrede Lue til en ædekonkurrence i Udgårdslokes hal, så spiste Loke al maden. Det gjorde Lue også, men udover maden, så spiste han også hele truget, det blev serveret i. Lue var nemlig intet andet end ilden selv, og ild fortærer alt på sin vej. Så længe ilden bliver fodret med ilt, og så længe der er noget, der kan brænde, så fortærer luen, ilden, alt på sin vej.

En brand kan opstå af mange grunde, men den har dette til fælles. Brande er potentielt meget farlige, og derfor hellere ringe til brandvæsenet en gang for meget, end en gang for lidt.

Mange almindelige årsager til brande i Danmark

Hvis der ses bort fra ildspåsættelse, er der stadig mange mere eller mindre naturlige dele til brande i Danmark. Hvis der ikke passes på et bål, det er tørt, og vinden tager gløder med sig, så er der stor risiko for, at der opstår en brand.

Lynet kan slå ned. Den store energiudladning kan sagtens starte en brand. Det samme kan en nytårsraket, der rammer en stråtækt gård. I mange hjem skyldes brande ofte, at en har glemt at slukke et elektrisk apparat som for eksempel et strygejern.

Der skal ikke meget til, så husk at passe på.