Sådan skaber I god kommunikation i brandkorpset

Tingene skal bare fungere, når man er med i et brandkorps. Liv og død afhænger af jer, og I skal have fuldstændig styr på alle detaljer. Det gælder også den interne kommunikation i brandkorpset, mellem korpset og andre institutioner og andre brandkorps.

I hverdagen kan det være en god idé at bygge en god kanal for intern kommunikation op. Kontakt en virksomhed som den anerkendte it leverandør Precio Fishbone og få rådgivning om, hvor man kan opbygge et it-baseret intranet, som vil kunne styrke jeres interne kommunikation. Hos Precio Fishbone har man gennem årene samlet stor erfaring inden for dette område og blandt andet udviklet Omnia Intranet, som er blandt markedets mest anerkendte produkter inden for feltet. Et godt intranet fra Precio Fishbone kan sikre, at I alle har adgang til relevant viden, kan finde informationer om den nyeste udvikling inden for jeres område, og vide, hvad der foregår i brandkorpsets organisation.

Kommunikation er mange ting

Et intranet fra Precio Fishbone vil være et vigtigt skridt for at sikre god kommunikation i brandkorpset, men det er vigtigt at slå fast, at kommunikation i en organisation foregår på mange planer. Hvis ledelsen ikke kommunikerer godt med medarbejderne, kan det hurtigt give problemer, og folk kan ligefrem blive resistente over for forandring og ideudvikling, fordi de ikke tror på, hvad der bliver sagt. Så en troværdig ledelse er i virkeligheden den allerførste forudsætning for, at kommunikationen i en organisation kan komme til at fungere.

Dertil kommer den interpersonelle kommunikation. I et brandkorps er det afgørende, at man medarbejder og medarbejder imellem kan stole på hinanden og vide, hvad det betyder, når en kollega i en situation siger noget til en anden. Dette kan man arbejde på at fremelske på flere måder – blandt andet ved kurser inden for teambuilding, tillidsøvelser og andre relationsstyrkende aktiviteter.

Vi foreslår, at I i jeres brandkorps sætter ind for at styrke den mellem kommunikationskanaler, for eksempel med en Omnia Intranet fra Precio Fishbone, og dertil sætter en proces i gang, hvor i også arbejder på at styrke den direkte kommunikation mellem de enkelte medlemmer af korpset.